Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri

Niçin ve Neden ?

Günümüzde pek çok çalışan üstüne, astına, çalışma arkadaşlarına ya da müşterilerine karşı tanıtım yada benzeri amaçlarla sunum yapmak durumunda kalmaktadır. Bu konuda gerek topluluk önünde konuşurken gerekse bir ürün ya da bir düşünceyi dinleyici kitlesine aktarırken konuşmacının dikkat etmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İyi anlatmak tek başına anlaşılmayı garanti etmemekte ve bu da kişinin anlaşılmayı sağlayacak donanıma sahip olmasını ve bunun için çaba göstermesini gerekli kılmaktadır. Bu seminer dinleyicileri etkilemenin ve ikna etmenin yollarını göstererek etkili bir sunuş için gereken bilgileri pratikler eşliğinde öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği

 • İçerik
 • Sunum öncesi hazırlıklar
 • Sunum araçlarının kullanımı
 • Sunum içeriğinin hazırlanması
 • Sunumu hikayelendirme
 • Türkçenin doğru kullanımı
 • İtiraz ve soru karşılama
 • Heyecan ile başa çıkabilme
 • Beden dilinin doğru kullanımı
 • Kapanış Teknikleri

Kimler Katılmalı ?

Üst ve orta kademe yöneticiler, memurlar, şirket sunumlarını yapan görevliler, pazarlama ve satış bölümü görevlileri, eğitmenler, öğretim görevlileri, sunum yapan tüm çalışanlar ve yöneticiler.

Kazanımlar

 • İlgi çekici sunum hazırlama
 • Doğru beden dili kullanımı
 • Sunumla ve konuşmayla dikkat çekme
 • İzleyicinin dikkatini çekebilme

Başvuru Bilgileri

 • Eğitim Süresi: 2 gün
 • Katılımcı Sayısı : Maks. 15 katılımcı
 • Eğitim sonrasında katılımcılara, eğitim notları ve katılım belgesi verilecektir.